Serwis redagowany jest bezpośrednio przez pracowników
Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 6/2017 Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.


Redaktor BIP 
Agnieszka Stępień:

Koordynatorzy BIP poszczególnych modułów Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu:

Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii 
Michał Koj

Magdalena Wolf

Biuro ds. Administracji i Zamówień Publicznych
Katarzyna Cieśla

Adrian Kowol

Departament Finansowy
Paweł Walczyk