W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 42; fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

GZM (NIP 634-290-18-73; REGON 367882926)
Urząd (NIP 634-290-87-40; REGON 368486670)

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 5114 artykułów
uchwała nr: 208/2022
uchwała nr 208/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez PKM Katowice Sp. z o.o. ośmiu autobusów zasilanych gazem CNG
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 207/2022
uchwała nr 207/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku nr 75/2022 w przedmiocie zmiany zakresu obowiązywania biletów jednorazowych/krótkookresowych oraz średniookresowych w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 206/2022
uchwała nr 206/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do konsorcjum w ramach projektu „TOTEEMM. Total Transport Energy and Environment Management for Municipalities (Całościowe Zarządzanie Energią i Środowiskiem Transportu dla Obszarów Miejskich)”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 205/2022
uchwała nr 205/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w tegorocznej edycji wydarzenia Smart City Expo World Congress (SCEWC) oraz na zawarcie umowy związanej z wynajęciem przestrzeni wystawienniczej wraz z potrzebnymi mediami podczas SCEWC 2022, a także udzielenia pełnomocnictwa Wiceprzewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Panu Henrykowi Borczykowi, do składania oświadczeń woli
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 204/2022
uchwała nr 204/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów złożonych w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" w latach 2022 - 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 203/2022
uchwała nr 203/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Listu Poparcia dla projektu naukowego: „Inteligentny system szkolenia i wspomagania operatorów kontroli bezpieczeństwa w wykrywaniu na wczesnym etapie zachowań prowadzących do dokonania aktu bezprawnej ingerencji", dla Akademii WSB.
status uchwały obowiązująca

Posiedzenie Zarządu nr 41/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Porządek posiedzenia Zarządu nr DZ.0022.41.2022 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w dniu 2022-08-09 r.     Otwarcie posiedzenia obrad Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. Porządek obrad Posiedzenia 41/2022 Protokół z Posiedzenia 40/2022Protokół z posiedzenia Zarządu GZM nr...

uchwała nr: XLV/337/2022
uchwała nr XLV/337/2022
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/336/2022
uchwała nr XLV/336/2022
jakiego organu Uchwały Zgromadzenia
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/298/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2031 z późn. zm.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 202/2022
uchwała nr 202/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie pokrycia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię kosztów wykupu uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, dla uczestników „Industriady – święta Szlaku Zabytków Techniki” oraz „Silesia Marathon”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 201/2022
uchwała nr 201/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wniosku oraz udzielenia dotacji Wnioskodawcy, w ramach środków zatwierdzonych w uchwale budżetowej przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 200/2022
uchwała nr 200/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za II kwartał 2022 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 199/2022
uchwała nr 199/2022
jakiego organu Uchwały Zarządu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 340/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXVIII/299/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok z późn. zm.
status uchwały obowiązująca
Zamówienie na: Kompleksowa usługa promocyjno – edukacyjna w ramach Programu Metropolitalne Łąki Kwietne
Zamówienie na Kompleksowa usługa promocyjno – edukacyjna w ramach Programu Metropolitalne Łąki Kwietne
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.270.20.2022
Zamawiający Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Tryb zamówienia tryb podstawowy wariant 1
Rodzaj zamówienia usługi
Termin składania ofert