Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 00 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Wyszukiwarka uchwał

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 187/2019

uchwała nr 187/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż używanych składników majątku ruchomego stanowiącego własność Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 186/2019

uchwała nr 186/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego z Politechniką Śląską w sprawie współpracy ramach "Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów".

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 185/2019

uchwała nr 185/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 184/2019

uchwała nr 184/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Małgorzaty Lorenz – dyrektora Departamentu Finansowego w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 183/2019

uchwała nr 183/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały nr 257/2018 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 182/2019

uchwała nr 182/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na cykliczną organizację wydarzenia pn. Noc Teatrów Metropolii

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 181/2019

uchwała nr 181/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Agnieszki Szołtysik - Skarbnika Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do występowania przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, w imieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z uzupełnieniem do wniosków o interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego, dla których prowadzone są sprawy pod następującymi sygnaturami: 0111-KDIB3-2.4012.366.2019, 0111-KDIB3-2.4012.360.2019, 0111-KDIB3-2.4012.362.2019.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 180/2019

uchwała nr 180/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia i przekazania „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za I półrocze 2019 r.” oraz „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019 -2030”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 179/2019

uchwała nr 179/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Województwem Śląskim w sprawie współpracy przy organizacji Wojewódzkiej onferencji Senioralnej oraz Targów Senioralnych „Silver Silesia”, które w dniach 8 i 9 października 2019 roku odbędą się w Gliwicach.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 178/2019

uchwała nr 178/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Aleksandra Soboty (Sobota) - Zastępcy Dyrektora ds. Przewozów w Zarządzie Transportu Metropolitalnego do wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzeń zgłoszenia przewozów.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 177/2019

uchwała nr 177/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z firmą Euroterminal Sławków Sp. z o.o. w sprawie współpracy w ramach Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów w celu nieodpłatnego udostępnienia miejsca instalacji odbiornika ADS-B.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 176/2019

uchwała nr 176/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok oraz zmiany uchwały nr 1/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok z późn.zm.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 175/2019

uchwała nr 175/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosku o umorzenie odsetek naliczonych od należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii od Gminy Krupski Młyn

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 174/2019

uchwała nr 174/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 173/2019

uchwała nr 173/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 172/2019

uchwała nr 172/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Katarzyny Stefaniuk - inspektora w Departamencie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy do zarejestrowania oraz działań związanych z obsługą i wyrejestrowaniem kart SIM.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 171/2019

uchwała nr 171/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na poparcie działania Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, który podejmie próbę realizacji międzynarodowego projektu zatytułowanego: ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies (ENTRANCES), w ramach programu Horyzont 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 170/2019

uchwała nr 170/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego z firmą Creotech Instruments SA w ramach współpracy przy realizacji działań dla rozwijania technologii mającej na celu wizualizację i analitykę geo-przestrzenną, dostępną w czasie rzeczywistym dla lotów statków powietrznych na terenie Metropolii

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 169/2019

uchwała nr 169/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosku o odroczenie terminu płatności należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym z tytułu rozliczenia wpłat gmin członkowskich na rzecz KZK GOP w Katowicach za 2018 rok, przypadającej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii od Gminy Sosnowiec.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 168/2019

uchwała nr 168/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie określenia planowanych na 2020 r. wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przejętych do realizacji przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię od gmin niewchodzących w skład związku metropolitalnego.

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij