Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 00 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Wyszukiwarka uchwał

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 144/2019

uchwała nr 144/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 143/2019

uchwała nr 143/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/102/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 142/2019

uchwała nr 142/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w roku 2019

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 141/2019

uchwała nr 141/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 91/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności w roku 2019.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 140/2019

uchwała nr 140/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 139/2019

uchwała nr 139/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030 z późn.zm

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 138/2019

uchwała nr 138/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok oraz zmiany uchwały nr 1/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok z późn.zm

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 137/2019

uchwała nr 137/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 1/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok z późn.zm

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 136/2019

uchwała nr 136/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 135/2019

uchwała nr 135/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictw do dokonania w imieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii czynności związanych z procedurą przerejestrowania samochodów

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 134/2019

uchwała nr 134/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Deklaracji Politycznej Europejskich Władz Metropolitalnych i udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Karoliny Muchy-Kuś - Dyrektora Departamentu Projektów i Inwestycji do jej podpisania

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 133/2019

uchwała nr 133/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały nr 257/2018 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)”.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 132/2019

uchwała nr 132/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie Przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zawarcia porozumienia z gminami w przedmiocie przejęcia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zadań organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 131/2019

uchwała nr 131/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi Andrzejowi Wołowiec do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przed Sądem Okręgowym w Katowicach.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 130/2019

uchwała nr 130/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia poprawek do „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2018 roku”.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 129/2019

uchwała nr 129/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2018 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 128/2019

uchwała nr 128/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2020 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 127/2019

uchwała nr 127/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok oraz zmiany uchwały nr 1/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok z późn.zm

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 126/2019

uchwała nr 126/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany oferty zintegrowanych biletów uprawniających pasażerów do przejazdu w pociągach Kolei Śląskich Sp. z o.o. oraz na sieci komunikacyjnej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, pod nazwą „EKO Bilet i METROBILET 6h P/T/A”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 125/2019

uchwała nr 125/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 106/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zintegrowanych biletów uprawniających pasażerów do przejazdu w pociągach Kolei Śląskich Sp. z o.o. oraz na sieci komunikacyjnej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, pod nazwą „EKO Bilet i METROBILET 6h P/T/A”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 124/2019

uchwała nr 124/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie integracji taryfowej polegającej na możliwości łącznego zakupu biletów emitowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach oraz Koleje Śląskie Sp. z o.o., które uprawniają do przejazdu w pociągach Kolei Śląskich Sp. z o.o. oraz na sieci komunikacyjnej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach, w ramach oferty specjalnej pod nazwą „METROBILET"

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 123/2019

uchwała nr 123/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za 2018 r., o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 122/2019

uchwała nr 122/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia treści umowy w przedmiocie udzielenia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, Województwu Śląskiemu przeznaczonej na realizację zadania w postaci organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 121/2019

uchwała nr 121/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 120/2019

uchwała nr 120/2019

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 1/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok z późn.zm.

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij