Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 00 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Wyszukiwarka uchwał

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 199/2020

uchwała nr 199/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wykupu uprawnień do przejazdów bezpłatnych dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia zamieszkałych/zameldowanych na terenie gmin niewchodzących w skład GZM.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 198/2020

uchwała nr 198/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych jednostce organizacyjnej, tj. Urzędowi Metropolitalnemu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 197/2020

uchwała nr 197/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2020 roku.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 196/2020

uchwała nr 196/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za II kwartał 2020 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 195/2020

uchwała nr 195/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie umorzenia należności czynszu za najem lokali na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 194/2020

uchwała nr 194/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 193/2020

uchwała nr 193/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały nr 45/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 z późniejszymi

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 192/2020

uchwała nr 192/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z Gminą Świętochłowice w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 roku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 191/2020

uchwała nr 191/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z Gminą Siemianowice Śląskie w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności w 2020 roku.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 190/2020

uchwała nr 190/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 1/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXI/155/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok z późn.zm.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVII/203/2020

uchwała nr XXVII/203/2020

jakiego organu Uchwały Zgromadzenia

z dnia

w sprawie wyrażenia woli przeprowadzenia działań zmierzających do przystąpienia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii do komunalnych spółek prawa handlowego realizujących przewozy pasażerskie w transporcie publicznym

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVII/202/2020

uchwała nr XXVII/202/2020

jakiego organu Uchwały Zgromadzenia

z dnia

w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.610.2020 z dnia 1 lipca 2020 r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVII/201/2020

uchwała nr XXVII/201/2020

jakiego organu Uchwały Zgromadzenia

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/173/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 z późnieszymi zmianami

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVII/200/2020

uchwała nr XXVII/200/2020

jakiego organu Uchwały Zgromadzenia

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/172/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności" w roku 2020 z późniejszymi zmianami

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVII/199/2020

uchwała nr XXVII/199/2020

jakiego organu Uchwały Zgromadzenia

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVII/198/2020

uchwała nr XXVII/198/2020

jakiego organu Uchwały Zgromadzenia

z dnia

w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVII/197/2020

uchwała nr XXVII/197/2020

jakiego organu Uchwały Zgromadzenia

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/154/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030 z późn. zm.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVII/196/2020

uchwała nr XXVII/196/2020

jakiego organu Uchwały Zgromadzenia

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok 2019

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVII/195/2020

uchwała nr XXVII/195/2020

jakiego organu Uchwały Zgromadzenia

z dnia

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: 189/2020

uchwała nr 189/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom firmy PwC Legal Żelaźnicki sp. k. do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij