Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 00 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 31/2020

uchwała nr 31/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych w postaci elektronicznych urządzeń mobilnych odebranych w ramach realizacji umowy nr 39/2018 tzw. „System dla MZK”, jednostce budżetowej tj. Zarządowi Transportu Metropolitalnego.

uchwała nr: 30/2020

uchwała nr 30/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020.

uchwała nr: 29/2020

uchwała nr 29/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 1/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXI/155/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok z późn.zm.

uchwała nr: XXII/168/2020

uchwała nr XXII/168/2020

jakiego organu Uchwały Zgromadzenia

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XIV/94/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania pomocy rzeczowej w postaci rowerów elektrycznych na rzecz gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała nr: XXII/167/2020

uchwała nr XXII/167/2020

jakiego organu Uchwały Zgromadzenia

z dnia

w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a Miastem Rybnik w przedmiocie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadań pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o numerach 194 i 195

uchwała nr: XXII/166/2020

uchwała nr XXII/166/2020

jakiego organu Uchwały Zgromadzenia

z dnia

w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok

uchwała nr: XXII/165/2020

uchwała nr XXII/165/2020

jakiego organu Uchwały Zgromadzenia

z dnia

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXI/154/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030

uchwała nr: XXII/164/2020

uchwała nr XXII/164/2020

jakiego organu Uchwały Zgromadzenia

z dnia

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała nr: 28/2020

uchwała nr 28/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Małgorzaty Gutowskiej (Gutowska) – Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM) do podejmowania wszelkich czynności i składania oświadczeń woli w zakresie spraw będących przedmiotem statutowej działalności jednostki organizacyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Zarządu Transportu Metropolitalnego.

uchwała nr: 27/2020

uchwała nr 27/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia Planu zamówień publicznych Urzędu Metropolitalnego na 2020 rok oraz przyjęcia i przekazania do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej planu postępowań o udzielenie zamówień w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok.

uchwała nr: 26/2020

uchwała nr 26/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie utworzenia spółki pod nazwą GZM – Czysta Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

uchwała nr: 25/2020

uchwała nr 25/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 8/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wdrożenia programu pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „Rowerem lub na kole” oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy rzeczowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „Rowerem lub na kole”

uchwała nr: 24/2020

uchwała nr 24/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XIV/94/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania pomocy rzeczowej w postaci rowerów elektrycznych na rzecz gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała nr: 23/2020

uchwała nr 23/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok

uchwała nr: 22/2020

uchwała nr 22/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XXI/154/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030

uchwała nr: 21/2020

uchwała nr 21/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 14/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok oraz zmiany uchwały nr 1/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXI/155/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok

uchwała nr: 20/2020

uchwała nr 20/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia treści porozumienia w przedmiocie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.), w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin: Mierzęcice, Ożarowice, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Zbrosławice, będących członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała nr: 19/2020

uchwała nr 19/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a Miastem Rybnik w przedmiocie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadań pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o numerach 194 i 195.

uchwała nr: 18/2020

uchwała nr 18/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2020 roku.

uchwała nr: 17/2020

uchwała nr 17/2020

jakiego organu Uchwały Zarządu

z dnia

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za IV kwartał 2019 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij