BIP Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Uchwały Zarządu

 • Uchwała Nr 18/2017

  z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie wyrażania woli przystąpienia przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię do stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.

  Więcej
 • Uchwała Nr 17/2017

  z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie intencji przejęcia wszelkich praw i obowiązków Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach

  Więcej
 • Uchwała Nr 16/2017

  z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie nadania statutu Zarządowi Transportu Metropolitalnego

  Więcej
 • Uchwała nr 15/2017

  z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii o nazwie Zarząd Transportu Metropolitalnego oraz wyposażenia jej w mienie.

  Więcej
 • Uchwała nr 14/2017

  z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2017 Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 października 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

  Więcej
 • Uchwała nr 13/2017

  z dnia 31 października 2017 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem samochodów na potrzeby Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

   

  Więcej
 • Uchwała nr 12/2017

  z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zakończenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu samochodów na potrzeby Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

   

  Więcej
 • Uchwała nr 11/2017

  z dnia 24 października 2017 roku w sprawie przyjęcia systemu zastępstw pomiędzy Członkami Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

  Więcej
 • Uchwała nr 10/2017

  z dnia 17 października 2017 w sprawie  podpisania „Deklaracji Warszawskiej” o roli obszarów metropolitalnych  w przyszłej Polityce Spójności. 

  Więcej
 • Uchwała nr 9/2017

  z dnia 10 października 2017 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu samochodów na potrzeby Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

  Więcej
 • Uchwała nr 8/2017

  z dnia 10 października2017 r. w sprawie uczestnictwa Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w projekcie pod nazwą „Przystanek Miasto 2017”

  Więcej
 • Uchwała nr 7/2017

  z dnia 10 października 2017 w sprawie podpisania Listu Intencyjnego dot. budowy łącznika drogi S1 w Sosnowcu z Euroterminalem w Sławkowie i drogą krajową 94, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały

  Więcej
 • Uchwała Nr 6/2017

  z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2017

  Więcej
 • Uchwała Nr 5/2017

  z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii

  Więcej
 • Uchwała Nr 4/2017

  z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii
  w sprawie powołania Skarbnika Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii

  Więcej
 • Uchwała nr 3/2017

  z dnia 3 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

  Więcej
 • Uchwała Nr 2/2017

  z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2017 – 2020

  Więcej
 • Uchwała Nr 1/2017

  z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2017 rok

  Więcej