BIP Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Uchwały Zarządu

 • Uchwała nr 24/2018

  z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia  Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

  Więcej
 • Uchwała nr 23/2018

  z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” 
   
   

  Więcej
 • Uchwała nr 22/2018

  z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie  przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały  budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018

  Więcej
 • Uchwała nr 21/2018

  z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a Miastem Tychy 

  Więcej
 • Uchwała nr 20/2018

  z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Metropolitarnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do składania oświadczeń woli  w sprawach majątkowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

  Więcej
 • Uchwała nr 19/2018

  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz udzielenia pełnomocnictwa członkom zarządu do pełnienia funkcji kierownika zamawiającego

  Więcej
 • Uchwała nr 18/2018

  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla miasta stołecznego Warszawy na budowę  pomnika Wojciecha Korfantego na terenie miasta stołecznego Warszawa

  Więcej
 • Uchwała nr 17/2018

  z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie podpisania Listu Intencyjnego dot. budowy na terenie Miasta Stołecznego Warszawy pomnika Wojciecha Korfantego

  Więcej
 • Uchwała nr 16/2018

  z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie  podpisania deklaracji dotyczącej współpracy przy realizacji projektu pt. „InterSilesia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet Inwestycyjny 3b, planowanego do realizacji w latach 2018-2021

  Więcej
 • Uchwała nr 15/2018

  z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie  zmiany uchwały nr 3/2018 Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały nr IV/24/2017 Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii  z  dnia  19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018

  Więcej
 • Uchwała nr 14/2018

  z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

  Więcej
 • Uchwała nr 13/2018

  z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego do MaaS Alliance z siedzibą w Brukseli

  Więcej
 • Uchwała nr 12/2018

  z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Projektów w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”

  Więcej
 • Uchwała nr 11/2018

  z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Metropolitarnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

  Więcej
 • Uchwała nr 10/2018

  z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia Statutu związku metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”

  Więcej
 • Uchwała nr 9/2018

  z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie nadania statutu Zarządowi Transportu Metropolitalnego

  Więcej
 • Uchwała nr 8/2018

  z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej planu postępowań o udzielenie zamówień w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

  Więcej
 • Uchwała nr 7/2018

  z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały nr IV/24/2017 Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018

  Więcej
 • Uchwała nr 6/2018

  z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

  Więcej
 • Uchwała nr 5/2018

  z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

  Więcej