BIP Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 • Książka teleadresowa

  Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

  Kazimierz Karolczak
  Przewodniczący Zarządu

  e-mail: przewodniczacy@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 00

  Danuta Kamińska
  Członek Zarządu

  e-mail: d.kaminska@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 05

  Grzegorz Kwitek
  Członek Zarządu

  e-mail: g.kwitek@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 05

  Krzysztof Zamasz
  Członek Zarządu

  e-mail: k.zamasz@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 10

  Karolina Wadowska
  Członek Zarządu

  e-mail: k.wadowska@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 10

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Skarbnik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
  Mariusz Konopka

  e-mail: m.konopka@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 35

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sekretarz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
  Marek Pszonak

  e-mail: m.pszonak@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 43

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii (BZ)
  Dyrektor Krzysztof Dudziński

  e-mail: k.dudzinski@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 16

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Biuro ds. Administracji i Zamówień Publicznych (ZA)
  Dyrektor Katarzyna Cieśla

  e-mail: k.ciesla@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 30

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Departament Finansowy (FN)
  Dyrektor Agnieszka Szołtysik

  e-mail: a.szoltysik@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 36

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Departament Organizacji i Zarządzania (OR)
  Dyrektor Jadwiga Sowa

  e-mail: j.sowa@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 46

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Departament Planowania Przestrzennego (PP)
  Dyrektor Marcin Marczak

  e-mail: m.marczak@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 92

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Departament Projektów i Inwestycji (PI)
  Dyrektor Andrzej Roszkowski

  e-mail: a.roszkowski@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 51

  Zastępca Dyrektora Paweł Krzyżak
  e-mail: p.krzyzak@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 51

  Wydział Zarządzania Projektami i Funduszy Zewnętrznych
  Kierownik Alina Mzyk

  e-mail: a.mzyk@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 52

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Departament Promocji i Komunikacji Społecznej (PK)
  Dyrektor Rafał Kurowski

  e-mail: r.kurowski@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 60

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy (RW)
  Dyrektor Jakub Stęchły

  e-mail: j.stechly@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 69

  Zastępca Dyrektora Karolina Mucha-Kuś
  e-mail: k.mucha-kus@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 69

  Wydział Współpracy Międzynarodowej
  Kierownik Jacek Woźnikowski

  e-mail: j.woznikowski@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 69

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Departament Strategii i Analiz (SA)
  Dyrektor Andrzej Kolat

  e-mail: a.kolat@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 76

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Departament Komunikacji i Transportu (KT)
  Dyrektor Lucjan Dec

  e-mail: l.dec@metropoliagzm.pl
  telefon: +48 32 718 07 84

  Więcej