Numery rachunków bankowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich przeznaczenie:

91 1090 1186 0000 0001 3707 4239 
Wpłaty z tytułu: udziałów w PIT, składek gmin członkowskich i innych należności budżetu

41 1090 1186 0000 0001 3708 0765 
Dokonywanie płatności wobec kontrahentów, pracowników, zleceniobiorców, zwroty z powyższych tytułów, zwroty z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu

44 1090 1186 0000 0001 3708 0808
Wpłaty i zwroty wadium, zabezpieczenia  należytego wykonania umowy