Numery rachunków bankowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich przeznaczenie:91 1090 1186 0000 0001 3707 4239  - Wpłaty z tytułu: udziałów w PIT, składek gmin członkowskich i innych należności budżetu41 1090 1186 0000 0001 3708 0765  - Dokonywanie płatności wobec kontrahentów, pracowników, zleceniobiorców, zwroty z powyższych tytułów, zwroty z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu44 1090 1186 0000 0001 3708 0808 Wpłaty i zwroty wadium, zabezpieczenia  należytego wykonania umowy