Usługi dostępu do podstawowego i zapasowego ośrodka przetwarzania danych w architekturze chmury prywatnej i publicznej na potrzeby wdrożenia platformy integracyjnej dla systemu ŚKUP.

[wyroznik]Uwaga: przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.04.2019r. do godz. 10:00[/wyroznik]