Wykonanie koncepcji „Elektrycznego Roweru Metropolitalnego” dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Oznaczenie sprawy: ZA.270.7.2019