Zmieniony porządek posiedzenia Zarządu nr 25/2018
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
w dniu 11 maja 2018 r.
  1. Otwarcie posiedzenia obrad;
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolność  do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu nr 24/2018 z posiedzenia Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 maja 2018 r.
  5. Rozpatrzenie sprawy: FN-29/RKS-103/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
zmiany uchwały nr 3/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały nr IV/24/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 z późn. zm. 
  1. Rozpatrzenie sprawy: RW-7/RKS-104/2018
W tym podjęcie uchwał Zarządu w sprawie:
wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o przygotowaniu i przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.
oraz
wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego dotyczącego projektu Energia dla Seniora.
  1. Rozpatrzenie sprawy: RW-8/RKS-105/2018
W tym podjęcie uchwały Zarządu w sprawie:
wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie Demonstratora technologii wykorzystujących bezzałogowe statki powietrzne (BSP) na obszarze Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.
  1. Sprawy różne i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.