Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 00 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Posiedzenie Zarządu nr 53/2019 w dniu 12 grudnia 2019 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Porządek posiedzenia Zarządu nr 53/2019
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
w dniu 12 grudnia2019 r.


1. Otwarcie posiedzenia obrad;

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu nr 52/2019 z posiedzenia Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 4 grudnia 2019 r.

5. Rozpatrzenie sprawy: FN-76/RKS-329/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr XIII/78/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2019-2030 z późn.zm.

 6. Rozpatrzenie sprawy: FN-77/RKS-330/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok.

7. Rozpatrzenie sprawy:  FN-78/RKS-334/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/116/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2020 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin.

 8. Rozpatrzenie sprawy:  FN-79/RKS-333/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2020-2030.

9. Rozpatrzenie sprawy:  FN-80/RKS-332/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok.

10. Rozpatrzenie sprawy:  PI-60/RKS-318/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
zmiany uchwały nr 91/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności" w roku 2019 z późniejszymi zmianami oraz przyjęcia tekstu jednolitego Załącznika do uchwały.

 11. Rozpatrzenie sprawy:  PI-61/RKS-323/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
zmiany uchwały nr 110/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności" w roku 2019 z późniejszymi zmianami.

12. Rozpatrzenie sprawy:  PI-62/RKS-319/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
zmiany uchwały nr 142/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności" w roku 2019 z późniejszymi zmianami

13. Rozpatrzenie sprawy:  PI-63/RKS-320/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
zmiany uchwały nr 200/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności" w roku 2019 z późniejszymi zmianami.

14. Rozpatrzenie sprawy:  PI-66/RKS-321/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/102/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z późniejszymi zmianami.

15. Rozpatrzenie sprawy:  PI-67/RKS-325/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/107/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z późniejszymi zmianami.

 16. Rozpatrzenie sprawy:  PI-68/RKS-322/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/118/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z późniejszymi zmianami.

17. Rozpatrzenie sprawy:  PI-69/RKS-324/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/128/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z późniejszymi zmianami.

18. Rozpatrzenie sprawy:  SP-20/RKS-326/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Działań Strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022.

19. Rozpatrzenie sprawy:  KT-22/RKS-314/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania w postaci organizowania wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym.

20. Rozpatrzenie sprawy:  NW-8/RKS-313/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
zasad udzielania pomocy publicznej oraz procedury sprawozdawczej w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

21. Rozpatrzenie sprawy:  NW-9/RKS-327/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
zasad gospodarowania składnikami majątku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

22. Rozpatrzenie sprawy:  PI-64/RKS-310/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego na rzecz podjęcia rozmów ws. realizacji koncepcji metropolitalnych dróg rowerowych - Velostrada pomiędzy: Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a CTL MACZKI–BÓR S.A.

23. Rozpatrzenie sprawy:  PI-65/RKS-309/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego na rzecz podjęcia rozmów ws. realizacji koncepcji metropolitalnych dróg rowerowych - Velostrada, pomiędzy: Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a PRAGBUD Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

24. Rozpatrzenie sprawy:  IN-5/RKS-328/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Asseco Poland S.A. oraz mBank S.A.

25. Rozpatrzenie sprawy:  ZA-9/RKS-331/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
zmiany uchwały nr 61/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz udzielenia pełnomocnictwa członkom zarządu do pełnienia funkcji kierownika zamawiającego z późniejszymi zmianami.

26. Rozpatrzenie sprawy:  OR-59/RKS-317/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Pani Katarzynie Tylkowskiej-Lipiecie (Katarzyna Tylkowska-Lipieta) do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przed sądami administracyjnymi.

27. Rozpatrzenie sprawy:  OR-60/RKS-315/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Pani Katarzynie Tylkowskiej-Lipiecie (Katarzyna Tylkowska-Lipieta) do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przed sądami powszechnymi.

28. Rozpatrzenie sprawy:  OR-61/RKS-316/2019
W tym podjęcie uchwały Zarządu GZM w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Pani Katarzynie Tylkowskiej-Lipiecie (Katarzyna Tylkowska-Lipieta) do reprezentowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przed sądami powszechnymi.

29.  Sprawy różne i wolne wnioski.

30. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij