Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
tel. +48 32 718 07 00 fax +48 32 718 07 99

e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl
ePUAP: /MetropoliaGZM/SkrytkaESP

NIP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (rozliczenia): 634-290-18-73

NIP Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (spr. pracownicze): 634-290-87-40

REGON 367882926

Posiedzenie Zarządu Nr 58/2018 w dniu 22 listopada 2018 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 Zmieniony porządek posiedzenia Zarządu nr 58/2018
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
w dniu 22 listopada 2018 r.
 1. Otwarcie posiedzenia obrad;
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolność  do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr 57/2018 z posiedzenia Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 listopada 2018 r.
 5. Rozpatrzenie sprawy: FN-67/RKS-257/2018

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

Zmiany uchwały w sprawie określenia planowanych na 2019 r. wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przejętych do realizacji przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię od gmin niewchodzących w skład związku metropolitalnego.

 1. Rozpatrzenie sprawy: FN-68/RKS-258/2018

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

Przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok oraz w sprawie wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

 1. Rozpatrzenie sprawy: FN-69/RKS-259/2018

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

Zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 oraz zmiany uchwały nr 3/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały nr IV/24/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 z późn. zm.. 

 1. Rozpatrzenie sprawy: FN-70/RKS-260/2018

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

Przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 z późn. zm.. 

 1. Rozpatrzenie sprawy: FN-71/RKS-261/2018

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

Przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018. 

 1. Rozpatrzenie sprawy: OR-31/RKS-262/2018

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

Udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

 1. Rozpatrzenie sprawy: KA-2/RKS-254/2018

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

Przyjęcia procedury przeprowadzania kontroli udzielonej pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. 

 1. Rozpatrzenie sprawy: KA-3/RKS-255/2018

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

Powołania Zespołu Kontroli Projektów realizowanych przy udziale środków udzielonej pomocy finansowej w postaci dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. 

 1. Rozpatrzenie sprawy: KT-21/RKS-256/2018

W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

Rozpatrzenia petycji nr CRP 1/2018 z dnia 03.09.2018 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień do bezpłatnych przewozów dzieci i młodzieży, mającej miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7 do 16 roku życia o młodzież w wieku od 16 do 20 lat. 

 1. Rozpatrzenie sprawy: PI-53/RKS-252/2018

W tym podjęcie Uchwał Zarządu GZM w sprawie:

 1. zmiany uchwały nr 28/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z późniejszymi zmianami.
 2. zmiany uchwały nr 32/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z późniejszymi zmianami.
 1. Rozpatrzenie sprawy: PI-54/RKS-253/2018

W tym podjęcie Uchwał Zarządu GZM w sprawie:

 1. Przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/60/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/7/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z późniejszymi zmianami oraz przyjęcia tekstu jednolitego Załącznika do uchwały – Listy gmin członkowskich, którym udziela się pomocy finansowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, uwzględniający zmiany zawarte w uchwałach Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr VI/11/2018 z dnia 27 marca 2018 r., nr VII/22/2018 z dnia 17 maja 2018 r., nr VIII/42/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz nr X/56/2018 z dnia 10 września 2018 r.
 2. przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Uchwały Nr V/7/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z późniejszymi zmianami.
 1. Rozpatrzenie sprawy: FN-72/RKS-263/2018

          W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr VIII/39/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2019 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin.

 1. Rozpatrzenie sprawy: KT-33/ZTM-25/RKS-264/2018

          W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia G-ZM w sprawie przyjęcia "Zasad porządkowych obowiązujących w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego"

 1. Rozpatrzenie sprawy: KT-34/ZTM-26/RKS-265/2018

          W tym podjęcie Uchwały Zarządu GZM w sprawie:

przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia G-ZM w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad posiedzenia Zarządu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij