BIP Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Konsultacje społeczne projektu Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Drukuj
1 2 3

Konsultacje prowadzone będą od dnia 26.09.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. Z powyższymi dokumentami można się zapoznać na stronie internetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (www.bip.metropoliagzm.pl) lub w jej siedzibie w Katowicach przy ul. Barbary 21A w pokoju nr 209 w dniach roboczych trwania konsultacji społecznych w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wypełniony i podpisany formularz z propozycjami uwag i wniosków należy przekazać do dnia 17.10.2018 r. pisemnie na adres:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice (na kopercie dopisek „Dotyczy Programu Działań Strategicznych”) lub elektronicznie w formie skanu wraz z wersją edytowalną na adres sa@metropoliagzm.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Załączniki:

1) Projekt Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022

2) Prognoza oddziaływania na środowisko

3) Formularz zgłaszania uwag

4) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Data wytworzenia: 2018-09-26 Autor: Andrzej Kolat Data publikacji: 2018-09-26 08:55 Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Stępień Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-19 Osoba modyfikująca: Agnieszka Stępień