BIP Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Konsultacje społeczne projektu Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022

Drukuj
1 2 3

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307) zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022. Konsultacje prowadzone będą od dnia 13.08.2018 r. do dnia 17.09.2018 r.

Z powyższym dokumentem można się zapoznać na stronie internetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (www.bip.metropoliagzm.pl) lub w jej siedzibie w Katowicach przy ul. Barbary 21A w pokoju nr 209 w dniach roboczych trwania konsultacji społecznych w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wypełniony i podpisany formularz z propozycjami uwag i wniosków należy przekazać do dnia 17.09.2018 r. pisemnie na adres:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice (na kopercie dopisek „Dotyczy Programu Działań Strategicznych”) lub elektronicznie w formie skanu wraz z wersją edytowalną na adres sa@metropoliagzm.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ramach konsultacji przewidziane jest odbycie pięciu spotkań w podregionach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z zainteresowanymi stronami wg. harmonogramu:

1)         Podregion gliwicki

Miejsce: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, Gliwice

Termin: 27.08.2018 r. godz. 16.00

2)         Podregion bytomski

Miejsce: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, Bytom

Termin: 28.08.2018 r. godz. 15.00

3)         Podregion katowicki

Miejsce: Urząd Miasta Katowice, Pałac Goldsteinów, Plac Wolności 12A, Katowice

Termin: 29.08.2018 r. godz. 16.00

4)         Podregion sosnowiecki

Miejsce: Urząd Miejski w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, Sosnowiec

Termin: 30.08.2018 r. godz. 16.00

5)         Podregion tyski

Miejsce: Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, Tychy

Termin: 31.08.2018 r. godz. 16.00

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-08-13 Autor: Andrzej Kolat Data publikacji: 2018-08-13 10:13 Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Walczyk Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-19 Osoba modyfikująca: Agnieszka Stępień