BIP Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Książka teleadresowa

Drukuj
1 2 3

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak
Przewodniczący Zarządu

e-mail: przewodniczacy@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 00

Grzegorz Podlewski
Wiceprzewodniczący Zarządu

e-mail: g.podlewski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 05

Danuta Kamińska
Wiceprzewodnicząca Zarządu

e-mail: d.kaminska@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 05

Grzegorz Kwitek
Członek Zarządu

e-mail: g.kwitek@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 10

Karolina Wadowska
Członek Zarządu

e-mail: k.wadowska@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skarbnik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Mariusz Konopka

e-mail: m.konopka@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 35

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekretarz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Marek Pszonak

e-mail: m.pszonak@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii (BZ)
Dyrektor Krzysztof Dudziński

e-mail: k.dudzinski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 16

Wydział Obsługi Zgromadzenia
Kierownik Małgorzata Książek-Grelewicz

e-mail: m.ksiazek-grelewicz@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuro ds. Administracji i Zamówień Publicznych (ZA)
Dyrektor Katarzyna Cieśla

e-mail: k.ciesla@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 30

Zastępca Dyrektora Marcin Marczak
e-mail: m.marczak@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 92

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Departament Finansowy (FN)
Dyrektor Agnieszka Szołtysik

e-mail: a.szoltysik@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Departament Organizacji i Zarządzania (OR)
Dyrektor Jadwiga Sowa

e-mail: j.sowa@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Departament Projektów i Inwestycji (PI)
Dyrektor Karolina Mucha-Kuś

e-mail:  k.mucha-kus@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 51

Zastępca Dyrektora Paweł Krzyżak
e-mail: p.krzyzak@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 51

Wydział Zarządzania Projektami i Funduszy Zewnętrznych
Kierownik Alina Mzyk

e-mail: a.mzyk@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Departament Promocji i Komunikacji Społecznej (PK)
Dyrektor Rafał Kurowski

e-mail: r.kurowski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 60

Zastępca Dyrektora Katarzyna Stachowicz
e-mail: k.stachowicz@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 60

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy (RW)
Dyrektor Jacek Woźnikowski

e-mail: j.woznikowski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 70

Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Kierownik Natalia Puchała

e-mail: n.puchala@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 70

Wydział Współpracy Międzynarodowej
Kierownik Łukasz Łata

e-mail: l.lata@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 70

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Departament Strategii i Polityki Przestrzennej (SP)
Dyrektor Andrzej Kolat

e-mail: a.kolat@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 76

Wydział Polityki Przestrzennej
Kierownik Agnieszka Szczepańska-Góra

e-mail: a.gora@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 92

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Departament Komunikacji i Transportu (KT)
Dyrektor Lucjan Dec

e-mail: l.dec@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 85

Zastępca Dyrektora Mariusz Dziesiński
e-mail: m.dziesinski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 85

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (KA)
Dyrektor Katarzyna Świtalska

e-mail: k.switalska@metropoliagzm.pl


Data wytworzenia: 2018-02-08 Autor: Agnieszka Stępień Data publikacji: 2018-02-08 17:10 Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Stępień Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-02 Osoba modyfikująca: Agnieszka Stępień