BIP Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Uchwała Nr 241/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Drukuj
1 2 3

z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/60/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/7/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z późniejszymi zmianami oraz przyjęcia tekstu jednolitego Załącznika do uchwały – Listy gmin członkowskich, którym udziela się pomocy finansowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, uwzględniający zmiany zawarte w uchwałach Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr VI/11/2018 z dnia 27 marca 2018 r., nr VII/22/2018 z dnia 17 maja 2018 r., nr VIII/42/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz nr X/56/2018 z dnia 10 września 2018 r.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-11-22 Autor: Magdalena Wolf Data publikacji: 2018-11-28 13:42 Osoba udostępniająca na stronie: Magdalena Wolf Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-28 Osoba modyfikująca: Magdalena Wolf