BIP Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Wzór oświadczenia majątkowego członka zarządu związku metropolitalnego, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego.

Drukuj
1 2 3

art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 730)

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 730) członek zarządu, skarbnik związku metropolitalnego i sekretarz związku metropolitalnego są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego "oświadczeniem majątkowym". 

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.


Data wytworzenia: 2018-07-24 Autor: Jadwiga Sowa Data publikacji: 2018-07-24 10:57 Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Stępień Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-24 Osoba modyfikująca: Agnieszka Stępień